fbpx

Xem thêm Khách hàng cá nhân Xem thêm Khách hàng doanh nghiệp Xem thêm Tài trợ thương mại Xem thêm Tư vấn thương vụ Xem thêm Tư vấn tài chính Startup

TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Giá trị có thể tồn tại trong các hình thức khác nhau, cho dù là tài sản hữu hình hoặc vô hình của một doanh nghiệp, một khoản đầu tư, hay tài sản sở hữu trí tuệ. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay nơi mà cơ hội tồn tại ở mọi cấp độ, điều quan trọng là các công ty có khả năng để đánh giá liệu cơ hội hay giao dịch mà công ty đang xem xét sẽ làm gia tăng hay sụt giảm giá trị doanh nghiệp. Đó là lý do mà định giá là một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định cho các giao dịch mua bán và sáp nhập, cơ cấu thuế, các giải pháp tranh chấp, tái cấu trúc doanh nghiệp hay báo cáo tài chính. Định giá có thể gây tranh cãi và bị chi phối bởi các ý kiến chủ quan. Do đó, quý công ty có thể thấy cần một ý kiến đánh giá độc lập. Ngoài ra, những thay đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu trong những năm gần đây đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng chuyên gia định giá chuyên nghiệp.

SÁP NHẬP VÀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP

Chúng tôi hỗ trợ định giá cho các khách hàng trong các hoạt động mua bán và sáp nhập. Với kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực ngành nghề mà các chuyên gia của chúng tôi có được, chúng tôi không chỉ quan tâm đến các đặc điểm cụ thể cho từng ngành nghề hoặc quốc gia mà còn nghiên cứu các mục tiêu chiến lược mà khách hàng của chúng tôi đặt ra cho từng giao dịch. Kiến thức chuyên môn sâu rộng và hiểu biết về nhu cầu của khách hàng cho phép chúng tôi tiến hành định giá với góc nhìn thương mại tốt nhất.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ định giá phục vụ cho các hoạt động mua bán và sáp nhập, và cung cấp các dịch vụ sau:

 • Ý kiến khách quan / phân tích giá trị độc lập trên mục tiêu của quý công ty hoặc công ty được đầu tư
 • Giá trị độc lập của các đơn vị kinh doanh cụ thể trong một công ty
 • Hỗ trợ định giá và đàm phán
 • Phân bổ giá mua trước khi thỏa thuận
 • Định giá công ty chưa niêm yết hay các công cụ tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Những thay đổi đáng kể trong Chuẩn mực báo cáo tài chính đã tạo ra nhu cầu cho các định giá đặc thù, trong đó thể hiện được sự hiểu biết về các ảnh hưởng của các chuẩn mực kế toán trong từng hoàn cảnh cụ thể, và bối cảnh thương mại mà ở đó các chuẩn mực kế toán được áp dụng.

Ví dụ, chuẩn mực báo cáo mới yêu cầu các công ty trong một số trường hợp thực hiện định giá tài sản vô hình cũng như lợi thế thương mại được hạch toán trong báo cáo tài chính của công ty. Chuẩn mực này ảnh hưởng đến kết quả báo cáo tài chính của các công ty, đặc biệt là những công ty đang triển khai các hoạt động mua bán và sáp nhập và có thể ghi nhận giá trị lợi thế thương mại lớn trong báo cáo tài chính của họ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ định giá để hỗ trợ quý công ty trong việc xác định giá trị của tài sản vô hình cũng như xác định một giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả. Một số các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Phân bổ giá mua
 • Đánh giá tài sản / Lợi thế thương mại
 • Định giá tài sản vô hình
 • Định giá tài sản tài chính & nợ phải trả.
 • Định giá cổ phiếu dựa trên các khoản thanh toán
 • Tư vấn độc lập về giao dịch với các bên liên quan

TRANH CHẤP, TRỌNG TÀI VÀ TRANH TỤNG

Trong trường hợp tranh chấp, định giá độc lập có thể giúp giải quyết các vấn đề nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp ý kiến và báo cáo đáng tin cậy và có thể bảo vệ được để hỗ trợ cho quan điểm và vị trí của khách hàng trong các tranh chấp và tố tụng. Chúng tôi cũng cung cấp các chuyên gia định giá làm chứng để hỗ trợ tranh tụng.

THUẾ

Doanh nghiệp của quý công ty có thể xem xét kế hoạch thuế / cơ cấu thuế theo thời gian và có thể yêu cầu phân tích định giá để nộp cho cơ quan thuế. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty chuẩn bị một phân tích định giá thiết thực để hỗ trợ các yêu cầu nộp hồ sơ của cơ quan thuế. Chúng tôi cũng hỗ trợ quý công ty định giá tài sản trí tuệ cho các mục đích ưu đãi thuế.

KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ

Gọi ngay:

0917080810 – 0968080810

Để được tư vấn: Thứ 2 – thứ 6: 8h -18h, Thứ 7: 8h -12h

Hỗ trợ trực tiếp

Tòa nhà HPC Lanmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Kết nối

 • Facebook
 • Youtube
 • Tiktok